Các sản phẩm hiệu suất cao 3M

Dầu mỡ 3M

Dầu mỡ chứa flo được sử dụng để phân tán mỡ bôi trơn khô PTFE và pha loãng dầu flo. Khả năng ổn định nhiệt trong dung môi kém Tỷ lệ bay hơi không thể đoán trước hoặc không nhất quán Tỷ lệ bay hơi không thể đoán trước hoặc không nhất quán Khả năng hòa tan của flo hoặc hydrocacbon kém

Sản phẩm 3M

3M PF-5052

Dung môi truyền nhiệt để thay thế các chất làm suy giảm tầng ôzôn, lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng ở dải nhiệt độ trung bình. Điểm sôi 50 ° C.

3M PF-5056

Dung môi flo hoàn toàn không màu cho nhiều ứng dụng bao gồm truyền nhiệt, giảm độ dẫn nhiệt cho sản xuất polyurethane & bọt, và nhiều ứng dụng khác.

3M PF-5058

Là sự pha trộn của các dầu trong suốt, không màu, được đốt cháy hoàn toàn, ổn định về mặt hóa học và nhiệt, thực tế không độc hại và không cháy. Có nhiệt độ sôi từ 80 ° C 100 ° C.

3M PF-5060

Một dầu trong suốt, không màu, hoàn toàn bằng flo, ổn định về mặt hóa học và nhiệt, thực tế không độc hại và không cháy. Có nhiệt độ sôi 56 ° C.

Bài viết liên quan