Dầu gia công kim loại – Mobil Metal Processing Oils

Dầu gia công kim loại Mobilcut 100

Mobilcut 100 là dầu gia công kim loại đa năng có thể nhũ hóa trong nước chất lượng cao được sản xuất giúp tạo thành nhũ tương trắng đục, chất lượng cao, ổn định trong phạm vi độ cứng của nước.

Các tính năng

  • Bảo vệ tuyệt vời chống lại sự ăn mòn trên các thành phần, đồ đạc và máy móc
  • Khả năng đa năng làm giảm các vấn đề lây nhiễm chéo

Các ứng dụng

  • Thích hợp cho các hoạt động gia công kim loại đen và kim loại màu
  • Được pha loãng như một hỗn hợp dầu-nước 95: 5, nó cũng có thể được sử dụng như dầu thủy lực chống cháy
  • Các bộ phận đã sản xuất có thể được làm sạch và bảo vệ chống rỉ bằng cách nhúng chúng vào nhũ tương Mobilcut 100 ở 66 82 ° C, sau đó để khô các bộ phận

Các thông số của dầu gia công kim loại

Tên sản phẩm Màu sắc Mật độ ở 20 ˚C Độ pH 5% Ăn mòn gang
Mobilecut 100 Hổ phách 9.2

Bài viết liên quan