Dòng sản phẩm điện tử 3M Fluorinert

3M Fluorinert

Danh mục sản phẩm Fluorinert cho chất lượng cao lâu dài trong các ứng dụng truyền nhiệt trong thiết bị wafer-fab và để làm mát tiếp xúc trực tiếp với thiết bị điện tử cấp quân sự.

Khả năng điện môi dầu nhiệt kém Mối quan tâm trong các ứng dụng phức tạp Hệ thống làm mát đắt tiền và kém hiệu quả Dầu truyền nhiệt tiềm năng nóng lên toàn cầu

Phân loại sản phẩm

3M Fluorinert FC-3283

Dầu điện môi, không dẫn điện để sử dụng trong truyền nhiệt một pha trong sản xuất chất bán dẫn và các ứng dụng công nghệ phức tạp. Pha lỏng (-65 ° C đến 128 ° C)

3M Fluorinert FC-3284

Dầu không dẫn điện lý tưởng để sử dụng trong quá trình truyền nhiệt một pha hoặc kép trong sản xuất chất bán dẫn và các ứng dụng công nghệ phức tạp. Pha lỏng (-73 ° C đến 50 ° C)

3M Fluorinert FC-40

Dầu nhiệt không dẫn điện cho các ngành công nghiệp điện tử & bán dẫn phức tạp kiểm tra rò rỉ và sốc nhiệt không phá hủy MIL Spec 88Pha lỏng (-57 ° C đến 165 ° C)

3M Fluorinert FC-43

Dầu không dẫn điện, không cháy, không có cặn, ổn định về nhiệt và hóa học, lý tưởng để sử dụng trong nhiều ứng dụng dầu truyền nhiệt. Pha lỏng (-50 ° C đến 174 ° C)

3M Fluorinert FC-70

Là dầu không dẫn điện, ổn định về nhiệt và hóa học, cung cấp nhiệt độ sôi cao cho các ứng dụng. Pha lỏng (-25 ° C đến 215 ° C)

3M Fluorinert FC-72

Một dầu trong suốt, không màu, hoàn toàn bằng flo, ổn định về nhiệt và hóa học, tương thích với các vật liệu nhạy cảm, không cháy, thực tế không độc hại và về cơ bản không để lại cặn khi bay hơi. Pha lỏng (-90 ° C đến 56 ° C)

3M Fluorinert FC-770

Dầu không dẫn điện, hoàn toàn có flo dùng cho các ứng dụng truyền nhiệt trong ngành công nghiệp bán dẫn & điện tử nhạy cảm và phức tạp. Pha lỏng (-127 ° C đến 95 ° C)

Bài viết liên quan