Khi nào nên sử dụng mỡ cho vòng bi?

Bôi trơn dầu mỡ thường bị hạn chế ở các ứng dụng tốc độ tương đối chậm do khả năng tản nhiệt ma sát giảm so với dầu.

Ưu điểm của mỡ so với dầu là

1.) Nó đơn giản hóa thiết kế gioăng phớt, hoạt động như một sự ngăn cách đối với sự ô nhiễm và là chất làm kín.
2.) Nó cho phép bôi trơn trước vòng bi kín hoặc được bảo vệ,
3.) Nó thường đòi hỏi bôi trơn ít thường xuyên hơn,
4.) Nó có một thiết kế hệ thống ứng dụng đơn giản hóa và ít tốn kém hơn.

Bài viết liên quan