Dầu bơm chân không ULVAC SMR-100

ULVAC SMR-100 là dầu bơm chân không gốc khoáng được sản xuất với độ nhớt thấp để khởi động trơn tru ở nhiệt độ thấp. Chỉ nên sử dụng SMR-100 trên máy bơm chân không quay của ULVAC.

Dầu bơm Ulvac SMR-100 được khuyên dùng cho bơm chân không cánh gạt quay Ulvac. Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn vận hành bơm Ulvac để lựa chọn dầu bơm chân không thích hợp.