Dầu máy nén khí CASSIDA FLUID CR 32, 46, 68, 100

CASSIDA FLUID CR 32, 46, 68 và 100 là dầu chất lượng cao được phát triển để sử dụng trong máy nén khí trục vít và cánh gạt được sử dụng trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm và đồ uống.