KLUBER MIKROZELLA G 8 OY K, G 100 OY K

  • Kéo dài tuổi thọ của vòng bi gia công kim loại nóng chảy
  • Kiểm soát lượng dầu tiết ra và sử dụng không cần bảo trì
  • Sản phẩm được sản xuất sẵn, tiện lợi khi sử dụng
  • Ứng dụng hiệu quả với hệ thống đo lường tiêu chuẩn
  • Có nhiều loại độ nhớt dầu gốc để sử dụng linh hoạt
Danh mục: