Mỡ chân không Fomblin RT15

Fomblin RT15 thích hợp để bôi trơn các bộ phận cơ khí yêu cầu đặc tính chịu áp suất cực cao. Thử nghiệm EP vỏ bốn bóng cho thấy điểm hàn của Fomblin RT 15 là 800 kg. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó là từ -20°C đến 200°C. Đặc tính của nó giúp cho nó phù hợp trong các ứng dụng bôi trơn lâu dài.

Thông số sản phẩm Fomblin RT15
Độ xuyên thấu, (ở 25°C), mm/10 295
Phạm vi nhiệt độ, °C -30/200
Tách dầu, (30 giờ, 204°C), wt%
Tỷ trọng, (25°C), g/mL 1,92