Mỡ Lithium (EP 00, 0, 1, 2, 3) chịu nhiệt, chịu tải nặng

  • Mỡ Bôi Trơn Nhiệt Độ Cao
  • Mỡ Lithium Canxi
  • Mỡ Lithium (EP 00, 0, 1, 2, 3)
  • Mỡ MOS 2
  • Mỡ Calcium Sulfonate (CAS-2)
  • Mỡ Poly Urê
  • Mỡ PFPE