Mỡ SKF LGMT 3 Mỡ đa năng cho vòng bi ô tô và bạc đạn công nghiệp

Mỡ NLGI 3 cho Ô tô và Công nghiệp Đa năng

  • Mỡ vòng bi bạc đạn SKF LGMT 3
  • Mỡ vòng bi công nghiệp và bạc đạn ô tô

 

Danh mục: ,