Tổng hợp một số loại mỡ chịu nhiệt độ cao

Mỡ chịu nhiệt là gì?

Mỡ chịu nhiệt độ cao là mỡ được sử dụng trong vòng bi có nhiệt độ liên tục trên 200 ° C, có thể chịu được nhiệt độ 300 ° C hoặc cao hơn.

Mỡ Lithium

Mỡ Lithium cung cấp khả năng chịu nhiệt độ cao vượt trội.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Hộp Mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 14 oz Không Màu xanh da trời 325 độ F 33MF23
Mỡ nhiệt độ cao 14 oz Không mỡ xanh 325 độ F 52YA11
Phuy mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 120 lb Không mỡ đỏ 325 độ F 33MF12
Mỡ nhiệt độ cao 400 lb Không mỡ đỏ 325 độ F 33MF09
Mỡ nhiệt độ cao 400 lb Không mỡ đỏ 325 độ F 33MF10
Thùng mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 7 lb Không mỡ đỏ 325 độ F 33MF15
Mỡ nhiệt độ cao 35 lb Không Màu xanh da trời 325 độ F 33MF20

Mỡ JET-LUBE, mỡ số 3

Mỡ có độ nhớt thấp này thích hợp cho các ứng dụng ổ lăn.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Hộp Mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 14 oz Không mỡ đen 600 độ F 26W739

Mỡ CITGO, mỡ số 2

Cung cấp khả năng bôi trơn tuyệt vời và khả năng chịu nhiệt, chất làm đặc phức hợp lithium mang lại hiệu suất nhiệt độ cao vượt trội.

Sản phẩm Đóng gói Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Bình chứa dầu mỡ: Ống
Mỡ nhiệt độ cao 14 oz Màu xám 350 độ F 52XN93

Mỡ tổng hợp PTFE

Tương thích với nhựa và chất đàn hồi, chất làm đặc PTFE cung cấp độ ổn định nhiệt, chống nước và bôi trơn tốt.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Bình chứa dầu mỡ: Có thể
Mỡ nhiệt độ cao 14,1 oz Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 475 độ F 44N737
Hộp Mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 13 oz Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX28
Mỡ nhiệt độ cao 14,1 oz Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 475 độ F 44N736
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV98
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 300 độ F 35RR49
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 350 độ F 35RR27
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 450 độ F 35RR32
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 550 độ F 35RR38
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV71
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV77
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV81
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV94
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 600 độ F 35RR43
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 662 độ F 35RV86
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 680 độ F 35RV91
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 750 độ F 35RV46
Mỡ nhiệt độ cao 0.8 kg Không mỡ trắng 750 độ F 35RV54
Phuy mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 15 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX30
Mỡ nhiệt độ cao 55 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX31
Mỡ nhiệt độ cao 120 lb Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 475 độ F 44N739
Lon mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 300 độ F 35RR47
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 350 độ F 35RR26
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 450 độ F 35RR31
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 550 độ F 35RR36
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV70
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV75
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV80
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV93
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV97
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 600 độ F 35RR42
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 662 độ F 35RV85
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 680 độ F 35RV90
Mỡ nhiệt độ cao 0.5 kg Không mỡ trắng 750 độ F 35RV44
Thùng mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 5 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX29
Mỡ nhiệt độ cao 30 lb Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 475 độ F 44N738
Mỡ nhiệt độ cao 7 kg Không mỡ trắng 300 độ F 35RR48
Mỡ nhiệt độ cao 7 kg Không mỡ trắng 550 độ F 35RR37
Mỡ nhiệt độ cao 7 kg Không mỡ trắng 572 độ F 35RV76
Mỡ nhiệt độ cao 20 kg Không mỡ trắng 750 độ F 35RV45
Ống mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 6 cc Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 475 độ F 44N735
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 300 độ F 35RR44
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 450 độ F 35RR28
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 550 độ F 35RR33
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV67
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV95
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 600 độ F 35RR39
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 662 độ F 35RV82
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 680 độ F 35RV87
Mỡ nhiệt độ cao 0,5 oz Không mỡ trắng 750 độ F 35RV41
Tuýp mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 35RV59
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 300 độ F 35RR45
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 350 độ F 35RR24
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 354 độ F 35RV50
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 450 độ F 35RR29
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 500 độ F 35RV52
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 550 độ F 35RR34
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV68
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV73
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV78
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV92
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 600 độ F 35RR40
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 662 độ F 35RV83
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 680 độ F 35RV88
Mỡ nhiệt độ cao 2 oz Không mỡ trắng 750 độ F 35RV42
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 300 độ F 35RR46
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 350 độ F 35RR25
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 354 độ F 35RV51
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 450 độ F 35RR30
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 550 độ F 35RR35
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV69
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV74
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV79
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 572 độ F 35RV96
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 600 độ F 35RR41
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 662 độ F 35RV84
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 680 độ F 35RV89
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 750 độ F 35RV43
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 750 độ F 35RV53
Mỡ nhiệt độ cao 8 oz Không mỡ trắng 750 độ F 35RV60

Mỡ PETROCHEM

Sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu nhiệt độ 265 ° C đến 295 ° C.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Hộp Mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 14 oz Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 3NLK4
Phuy mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 120 lb Không Màu xám 325 độ F 33MF18
Mỡ nhiệt độ cao 400 lb Không Màu xám 325 độ F 33MF16
Thùng mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 5 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 620 độ F 6HXJ1
Mỡ nhiệt độ cao 35 lb Không Màu xám 325 độ F 33MF17

Mỡ số 0

Mỡ có khả năng chịu nhiệt và ổn định oxy hóa tuyệt vời. Mỡ có độ nhớt thấp này thích hợp cho các ứng dụng với ổ lăn

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Hộp Mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 14 oz Không Hổ phách 400 độ F 39F947

Mỡ Canxi Sulfonate

Tuyệt vời để sử dụng ở nhiệt độ cao. Chúng giúp giảm thiểu rò rỉ trong quá trình vận hành máy.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Hộp Mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 14 oz Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 250 độ F 39F855
Mỡ nhiệt độ cao 16 oz Không Hổ phách 300 độ F 21A494
Mỡ nhiệt độ cao 16 oz Không mỡ trong suốt 250 độ F 39F860
Phuy mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 120 lb Không mỡ trong suốt 250 độ F 39F862
Mỡ nhiệt độ cao 120 lb Không mỡ trong suốt 300 độ F 39F859
Thùng mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 35 lb Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 250 độ F 39F856
Mỡ nhiệt độ cao 35 lb Không Hổ phách 300 độ F 21A495
Mỡ nhiệt độ cao 35 lb Không mỡ trong suốt 250 độ F 39F861

Mỡ đa năng CRC

Thích hợp cho nhiều ứng dụng bôi trơn, loại mỡ này được khuyên dùng cho các hoạt động ổ trục thông thường.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Bình chứa dầu mỡ: Bình xịt
Mỡ nhiệt độ cao 12 oz Không mỡ đỏ N / A 1YHP3

Mỡ đất sét ZEP

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Mỡ nhiệt độ cao 2 g Không mỡ xanh 550 độ F 456K89
Mỡ nhiệt độ cao 14 oz Không mỡ xanh 550 độ F 456K87
Mỡ nhiệt độ cao 45 lb Không mỡ xanh 550 độ F 456K88
Mỡ nhiệt độ cao 120 lb Không mỡ xanh 550 độ F 456K85

Mỡ đất sét số 2

Đất sét là chất làm đặc không chứa xà phòng. Nó có khả năng chống nóng và chống nước rất tốt.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Hộp Mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 2 g Không Hổ phách 250 độ F 456K90

Mỡ PTFE số 0, số 00, số 000

Tương thích với nhựa và chất đàn hồi, chất làm đặc PTFE cung cấp độ ổn định nhiệt, chống nước và bôi trơn tốt.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Phuy mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 15 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX36
Mỡ nhiệt độ cao 55 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX37
Thùng mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 5 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX35

Mỡ số 1

Tương thích với nhựa và chất đàn hồi.

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Phuy mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 15 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX33
Mỡ nhiệt độ cao 55 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX34
Thùng mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 5 gal Mỡ thực phẩm H1 mỡ trắng 500 độ F 45MX32

Mỡ số 0, mỡ số 00, mỡ số 000

Sản phẩm Đóng gói An toàn thực phẩm Màu sắc Nhiệt độ hoạt động Mã sản phẩm
Phuy mỡ
Mỡ nhiệt độ cao 45 lb Không Hổ phách 250 độ F 456K93
Mỡ nhiệt độ cao 120 lb Không Hổ phách 250 độ F 456K91

Bài viết liên quan