Dầu thủy lực, dầu khoáng CLARION

Dầu thủy lực, dầu khoáng, 34 cSt, 5 gal, 633580009004
Dầu thủy lực, Cơ sở dầu khoáng, Kích thước 5 gal., Loại thùng chứa, Độ nhớt ISO 32, Chỉ số độ nhớt 223, Màu hổ phách, Điểm rót -36 độ C, Điểm chớp cháy 200 độ C, Điểm rơi không xác định, Trọng lượng riêng 0,89, Độ mòn bốn bóng 0,31mm, Độ nhớt @ 40C 34 cSt, Độ nhớt @ 100C 8.1 cSt, Ứng dụng cho các hệ thống thủy lực công nghiệp và di động, Sử dụng không được chỉ định, Tiêu chuẩn M-2950-S và I-286-S, OECD 301B Biodegradable, VGP

Tính năng, đặc điểm

Ứng dụng: Dành cho hệ thống thủy lực công nghiệp và di động
Màu: Hổ phách
Loại container: Thùng
Độ nhớt ISO: 32
Mục: Dầu thủy lực
Kích thước thùng chứa: 5 gal.
Chỉ số độ nhớt: 223
Tiêu chuẩn: M-2950-S và I-286-S, OECD 301B phân hủy sinh học, VGP
Trọng lượng riêng: 0,89
Điểm chớp cháy: 200 độ C
Mặc bốn bóng: 0,31mm
Điểm đổ: -36 độ C
Xếp hạng NSF bôi trơn: Không được xếp hạng
Dầu nền: Khoáng

Bài viết liên quan