Dầu thủy lực hiệu suất cao Universal Snow Plough

FL1 Plough Fluid 1 quart Mil-spec 5606 cho tất cả các máy cày tuyết có thể có màu đỏ hoặc xanh có thể được trộn lẫn vì đây chỉ là thuốc nhuộm.

Universal Snow Plough Hiệu suất cao Plough Oil Fluid Oil 1 Quart được sử dụng cho tất cả các máy cày tuyết. Hầu hết các máy cày có kích thước đầy đủ sẽ chứa từ 2-3 lít chất lỏng thủy lực và tốt nhất là xả nước cho hệ thống ít nhất hai lần mỗi mùa.
Hoạt động với máy cày Boss, máy cày phương Tây, máy cày SnowDogg, Meyer, Fisher, Hiniker, Blizzard, SnowEx, v.v.
Chất lỏng thủy lực thời tiết lạnh hiệu suất cao cho máy cày tuyết

Bài viết liên quan