Vai trò của độ nhớt trong dầu động cơ là gì

vai-tro-cua-do-nhot-trong-dau-dong-co-la-gi

Độ nhớt có vai trò rất quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh nhiệt trong động cơ, ổ đỡ, phanh và bánh răng, nó điều chỉnh hiệu ứng bịt kín và sự tham gia của dầu và xác định sự dễ dàng mà động cơ có thể bắt đầu với nhiệt độ khác nhau đặc biệt ở vùng khí hậu lạnh (độ nhớt cao trong lạnh khí hậu). Nó được đo bằng thuật ngữ gọi là VI (chỉ số độ nhớt) cao hơn chỉ số thấp hơn sẽ là độ nhớt và ngược lại.

Ảnh hưởng của độ nhớt

Với độ nhớt thấp ở nhiệt độ khởi động thấp hơn của động cơ đặc biệt trong khí hậu lạnh sẽ được thực hiện dễ dàng do đó tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn.

Với việc tăng độ nhớt với nhiệt độ tăng làm giảm sự tham gia của dầu và làm giảm sự hao mòn của các phần tử tiếp xúc.

Trong dầu động cơ được sử dụng để bôi trơn, vì bản chất nhớt của dầu nó tiêu thụ năng lượng, do đó độ nhớt đi vào hình ảnh. Tiêu thụ điện năng tỷ lệ thuận với độ nhớt và vì vậy điều quan trọng là.

Độ nhớt ảnh hưởng đến phát sinh nhiệt trong vòng bi, chai và bộ thiết bị liên quan đến ma sát bên trong của dầu. Nó điều chỉnh hiệu ứng bịt kín của dầu và tốc độ tiêu thụ dầu, cũng như xác định sự dễ dàng mà máy có thể được khởi động hoặc vận hành trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau, đặc biệt là ở vùng khí hậu lạnh.

Độ nhớt của thuật ngữ đề cập đến độ dày của chất lỏng. Nếu độ nhớt cao thì chất lỏng sẽ dày và nếu chất lỏng thấp hơn thì càng mỏng. Tính nhất quán của dầu được gọi thông qua độ nhớt của thuật ngữ. Độ nhớt là một đặc tính của chất lỏng liên quan đến nhiệt độ chuyển tiếp trạng thái của nó.

Đơn giản, nó giúp dầu chịu được các biến đổi nhiệt độ diễn ra ở bên động cơ.

Bài viết liên quan